Loading...

Fellesskapsgrupper

I JesusFellesskapet har vi mindre fellesskap i form av interessegrupper som vi kaller JF-grupper. Vi har mange forskjellige grupper basert på interesser, hobbyer, livssituasjon eller tjenester i menigheten. Interessene er mange, men fellesverdiene er Guds nærvær, overnaturlig kristenliv og misjon. Gruppene samles en gang i uken; tirsdager, onsdager eller torsdager. Det er fra 5 til 12 personer i en JF-gruppe, og man være med i flere grupper dersom man ønsker det - så sant gruppene ikke møtes på samme dag.

 

Nedenfor ser du en oversikt over gruppene, hvem som leder gruppene, og hvilken ukedag de samles. Dersom du ønsker å bli med i en JF-gruppe er det bare å ta kontakt med lederen av gruppen og melde din interesse.

Koinonia-gruppen

Koinonia er en et bibelsk uttrykk hvor man deler livet sammen; gleder og sorger, hvor man kan være ekte og ærlig, hvor man ler og snakker om alt og ingenting. Hvordan gruppen ser ut er forskjellig fra gang til gang, og bestemmes av oss som er med i gruppen. Tidligere har vi hatt filmkveld, gått turer, spist kvelds sammen, vært på kafe, kino - listen bare fortsetter. Målet med gruppen er rett og slett fellesskapet i seg selv; det å få lov å bli kjent med andre og å selv bli kjent. Ønsker eller trenger du en arena hvor det ikke alltid er masse program, så er dette gruppen for deg! Også er selvfølgelig Jesus med på gruppa - siden han elsker fellesskap!

Leder: Trine Furu og Lilly Wenche Lie
Ukedag: Torsdag 19:00-21:00
Kontakt: trine@jesusfellesskapet.no

Spillgruppe

Spillgruppen er for deg som elsker å spille sammen med andre, enten for konkurransen skyld eller for å bli kjent. Vi kommer til å utforske en mengde spill med ulike variasjoner innen brettspill, strategi, tenkning, kunnskap, underholdning, bli-kjent-spill, kortspill og kanskje data / konsollspill om interessen er der. Det er først og fremst gruppens egne interesser og nysjerrighet som bestemmer hva vi skal spille. Målet med gruppen er godt fellesskap og mye glede gjennom spill og hygge. Vi kommer også til å spise sammen, noen ganger kvelds andre ganger snacks. 


Leder: Jørgen Deem og Lasse Kaldefoss
Ukedag: Onsdager, ettermiddag
Kontakt: jorgen.deem@me.com 

KYLO

En fellesskapsgruppe med fokus på fellesskap :-). Vi vil prate sammen, gjøre kjekke ting sammen og dele med hverandre om livet og Jesus. En del samlinger vil vi også ha tema hentet fra boken "Keep Your Love On" av Danny Silk. Vi samles onsdager kl 19-21, og bytter på å være hjemme hos de i gruppen som har mulighet til å ha samling hos seg. Alle er hjertelig velkommen!  Gruppa er for tiden full.

Ledere: Kaia Brun og Amalie Thorsen
Ukedag: Onsdag, 19:00-21:00
Kontakt: kbariuan@gmail.com

Frihetsgruppen

Frihetsgruppa er en gruppe for deg som har lyst til å ta steg i å elske mennesker, bygge rellasjon og gi håp til de som sliter med rus på Straxhuset, dette er også en gruppe for deg som har lyst til å ta steg innen evangelisering. Vi har tro på at det å ta steg i evangelisering og å være et hverdags vitne kan best gjøres i et fellesskap, og derfor har vi hver måned en fellesskap samling hvor vi samles hjemme hos noen og har det sosialt, ber og søker Gud sammen. Vi møtes hver Onsdag kl 18 nedenfor Straxhuset ved Parkeringa der og har en kort tid med bønn før vi går rundt og velsigner mennesker utenfor og rundt Straxhuset. Og fra kl 19 så drar vi ned til sentrum og har evangelisering der til kl 20.
 

Ukedag: Onsdag kl. 18-20
Ledere: Eimund Kringstad Skjæret og Patrick Wienberg
Kontakt : eimkring@gmail.com 

Osterøy fellesskap

JF si fellesskapsgruppe på Osterøy er førebels ein gjeng ostringar i alderen 24-28år som samlas tre tysdagar og ein onsdag i månaden i heimen til ekteparet Daniel og Ragnhild Kleiveland på Valestrand. Samlingane er frå kl. 19-21, og inneheld eit felles måltid, prat, dårlig humor, gjerne bøn, lovsong og nokre gongar har me filmkveld, fjelltur eller bakedag. Me har god plass til fleire deltakarar, og det er ikkje noko krav at ein er busett på Osterøy. Folk i alle aldrar er hjarteleg velkomne.


Ukedag : 3/4 tirsdag 1/4 onsdag
Ledere : Ida Kleivland og Kathrine Fosse
Kontakt : goagreie@hotmail.com 

Joggegruppen

Vi i løpegruppa har et hjerte for å skape et godt felleskap for dem som ønsker å løpe, og på den måten gjøre det både lettere og morsommere å trene! Å pushe deg til å jogge fortere og lengre enn du ville klart alene.  I Hebreerne 12,1 står det om å løpe med tålmodighet det løp som er for oss. Det er dette gruppen handler om, å vare livet ut det kallet Gud har for oss Jesus!  Vi ønsker like mye å bygge et godt felleskap der vi deler livet og kan be sammen ;) Vi kommer løpe sammen, og så spise kveldsmat!
 

Ledere: Cassandra K. Skjæret, Sol - Marita B. Kopseng og Benjamin Karlsen
Ukedag: Torsdag 18:30 - 20:30
Kontakt: cskjaeret@gmail.com