Loading...

JesusFellesskapet er en menighetsplantende bevegelse. Vårt kall er å trene mennesker til pionermisjonærer og sende dem ut over hele Europa.

JesusFellesskapet har vokst ut av den vekkelsen Gud startet gjennom Veien Bibelskole for en del år tilbake. Siden den gang har vi fått lov til å være med å se flere hundre mennesker frelst, flere tusen helbredelser og mirakler og enda flere liv fornyet og forvandlet av Den Hellige Ånd. Gjennom JesusFellesskapet ønsker vi å spre det Gud gjør hos oss til Vestlandet, Skandinavia og hele Europa.

Jesusfellesskapet Bergen

JF-Bergen samles hver søndag på "Øvre Kråkenes 49" kl 15:00. 

Jesusfellesskapet Voss

JesusFellesskapet Voss består av personer i ulike aldre som lengter etter at Guds rike skal komme nær. Vi tror på et overnaturlig kristenliv, hvor det skal være naturlig for kristne å se syke helbredet, mennesker satt fri og frelst. Menigheten ble startet i 2007 som den første JF-menigheten, og er med i JF-nettverket. Vi har JesusFest på Voss annehver søndag og har ellers samling i hjemmene. Noen ganger i semesteret er vi med på JesusFest i Bergen. Du kan lese mer på jesusfellesskapetvoss.no.